วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว6

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว5

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว4

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว3

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว2

หลวงตาสูจ ตอนแอ๊บแบ๊ว1

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนะนำการปฏิบัติ

เทศนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ปรากฎการณ์ระหว่างปฎิบัติ

เทศนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

พระอริยะ ในปัจจุบัน

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

พระอริยเจ้าทำเครื่องรางของขลังแจกหรือไม่

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร